BITALBIT S 40 10m2

284
Neohodnoceno

Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pás je možné využít jako parozábranu.Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti. Proti zemní vlhkosti se pás zpravidla navrhuje v jedné vrstvě.Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pás je možné využít jako parozábranu. Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pás je možné využít jako parozábranu.Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.


  • Skladem
995 Kč / ks
Kategorie: Izolace
Hmotnost: 54 kg
 
Prohlášení o vlastnostech:
Technický list:
 
 
Součinitel difuze radonu (x10-12):
8,5 x 10 E-14
Podkategorie:
Asfaltové pásy
Druh pásu:
Oxidovaný asfaltový
Výztužná vložka:
Spřažená nosná vložka z Al.folie + skelná rohož
Použití:
Proti zemní vlhkosti;Proti radonu
Tloušťka:
4,0 ± 0,2 mm
Reakce na oheň:
E
Plošná hmotnost:
5,4 kg/m2
Propustnost vodní páry:
500000 ± 100000
Ohebnost za nízkých teplot:
≤ 0 °C
Odolnost proti statickému zatížení:
≤ 5 kg
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:
≥ 70 °C
Vodotěsnost:
vyhovuje
Max. tahová síla podélná:
400 ± 100 N/50 mm
Max. tahová síla příčná:
250 ± 100 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání podélně:
80 ± 30 N
Odolnost proti protrhávání příčně:
80 ± 30 N
Tažnost při max. tahové síle podélně :
4,0 ± 2,0 %
Tažnost při max. tahové síle příčně:
4,0 ± 2,0 %
Zjevné vady:
bez zjevných vad
Přímost:
vyhovuje
Odolnost proti nárazu:
≥ 30 mm
Šířka pásu:
≥ 0,99 m
Délka pásu:
≥ 9,90 m
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnot:
vyhovuje
Vliv chemikálií na vodotěsnost:
vyhovuje
Tloušťka:
4,0 ± 0,2 mm
Reakce na oheň:
E
Plošná hmotnost:
5,4 kg/m2
Propustnost vodní páry:
500000 ± 100000
Ohebnost za nízkých teplot:
≤ 0 °C
Odolnost proti statickému zatížení:
≤ 5 kg
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:
≥ 70 °C
Vodotěsnost:
vyhovuje
Chování při vnějším požáru:
-
Max. tahová síla podélná:
400 ± 100 N/50 mm
Max. tahová síla příčná:
250 ± 100 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání podélně:
80 ± 30 N
Odolnost proti protrhávání příčně:
80 ± 30 N
Tažnost při max. tahové síle podélně :
4,0 ± 2,0 %
Tažnost při max. tahové síle příčně:
4,0 ± 2,0 %
Zjevné vady:
bez zjevných vad
Přímost:
vyhovuje
Odolnost proti nárazu:
≥ 30 mm
Šířka pásu:
≥ 0,99 m
Délka pásu:
≥ 9,90 m
Odolnost proti prorůstání kořenů:
-
Odolnost spojů proti odlupování v podélném směru:
450±100 N/50 mm
Odolnost spojů proti odlupování v příčném směru:
300±100 N/50 mm
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě:
-
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody:
-