Modifikovaný asfaltový pás RADONELAST 10 m2

40007
Neohodnoceno

Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. Použití jako parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy.Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti. Proti zemní vlhkosti se pás zpravidla navrhuje v jedné vrstvě.

  • 1 637 Kč 538 Kč –33 %
  • Objednáno
1 099 Kč / ks
Kategorie: Izolace
Hmotnost: 51 kg
 

Prohlášení o vlastnostech: DoP_Radonelast.pdf

Technický list: Radonelast_TL.pdf

Délka role:

≥ 9,90 m

Šířka role:

≥ 0,99 m

Plošná hmotnost:

5,1 kg/m2

Tloušťka:

4,0 ± 0,2 mm

Faktor difuzního odporu:

600000 ± 120000

Reakce na oheň:

E

Max. tahová síla v příčném směru:

200 ± 50 N/50 mm

Max. tahová síla v podélném směru:

450 ± 100 N/50 mm

Tažnost v příčném směru:

6,0 ± 4,0 %

Tažnost v podélném směru:

6,0 ± 4,0 %

Ohebnost za nízkých teplot (poddajnost):

≤ -15 °C

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:

≥ 70 °C

Zjevné vady:

bez zjevných vad

Přímost:

vyhovuje

Odolnost proti statickému zatížení:

≥ 5 kg

Odolnost proti nárazu:

≥ 30 mm

Odolnost proti protrhávání v příčném směru:

100 ± 30 N

Odolnost proti protrhávání v podélném směru:

100 ± 30 N

Součinitel difuze radonu (x10-12):

7,5x10 E-15

Podkategorie:

Asfaltové pásy

Druh pásu:

Modifikovaný asfaltový

Výztužná vložka:

Spřažená nosná vložka z Al.folie + skelná rohož

Použití:

Proti zemní vlhkosti;Proti radonu;Podklad střechy