Oxidovaný asfaltový pás EXTRASKLOBIT PE G200S40 10m2

40142
Neohodnoceno

Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pás je možné využít jako parozábranu.Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pás je možné využít jako parozábranu. Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z polyesterového rouna nebo skelné tkaniny. Pás je možné využít jako parozábranu.Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Proti zemní vlhkosti se pás navrhuje v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách.

  • 1 305 Kč 490 Kč –38 %
  • Skladem
815 Kč / ks
Kategorie: Izolace
Hmotnost: 54 kg
 

Prohlášení o vlastnostech: DoP_Extrasklobit PE.pdf

Technický list: Extrasklobit_PE_TL.pdf

 

Součinitel difuze radonu (x10-12):

3,4x10 E-11

Podkategorie:

Asfaltové pásy

Druh pásu:

Oxidovaný asfaltový

Výztužná vložka:

Nosná vložka ze skelné tkaniny

Použití:

Proti zemní vlhkosti;Proti spodní vodě;Proti radonu

Tloušťka:

4,0 ± 0,2 mm

Reakce na oheň:

E

Plošná hmotnost:

5,4 kg/m2

Propustnost vodní páry:

35000 ± 7000

Ohebnost za nízkých teplot:

≤ 0 °C

Odolnost proti statickému zatížení:

≥ 10 kg

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:

≥ 80 °C

Vodotěsnost:

0

Max. tahová síla podélná:

1400 ± 400 N/50 mm

Max. tahová síla příčná:

1400 ± 400 N/50 mm

Odolnost proti protrhávání podélně:

400 ± 80 N

Odolnost proti protrhávání příčně:

300 ± 80 N

Tažnost při max. tahové síle podélně :

9 ± 7 %

Tažnost při max. tahové síle příčně:

9 ± 7 %

Zjevné vady:

bez zjevných vad

Přímost:

vyhovuje

Odolnost proti nárazu:

≥ 20 mm

Šířka pásu:

≥ 0,99 m

Délka pásu:

≥ 9,90 m

Vliv umělého stárnutí na vodotěsnot:

vyhovuje

Vliv chemikálií na vodotěsnost:

vyhovuje

Tloušťka:

4,0 ± 0,2 mm

Reakce na oheň:

E

Plošná hmotnost:

5,4 kg/m2

Propustnost vodní páry:

35000 ± 7000

Ohebnost za nízkých teplot:

≤ 0 °C

Odolnost proti statickému zatížení:

≥ 10 kg

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:

≥ 80 °C

Vodotěsnost:

0

Chování při vnějším požáru:

-

Max. tahová síla podélná:

1400 ± 400 N/50 mm

Max. tahová síla příčná:

1400 ± 400 N/50 mm

Odolnost proti protrhávání podélně:

400 ± 80 N

Odolnost proti protrhávání příčně:

300 ± 80 N

Tažnost při max. tahové síle podélně :

9 ± 7 %

Tažnost při max. tahové síle příčně:

9 ± 7 %

Zjevné vady:

bez zjevných vad

Přímost:

vyhovuje

Odolnost proti nárazu:

≥ 20 mm

Šířka pásu:

≥ 0,99 m

Délka pásu:

≥ 9,90 m

Odolnost proti prorůstání kořenů:

-

Odolnost spojů proti odlupování v podélném směru:

1400±400 N/50 mm

Odolnost spojů proti odlupování v příčném směru:

1400±400 N/50 mm

Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě:

-

Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody:

-